Acte Normative 2015

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 17.12.2015. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 13.10.2015. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 28.07.2015. pdf-icon

 

Bilanț Contabil

Bilanț Contabil la data de 30.07.2015pdf-icon

 

Raportul Administratorilor

Raportul administratorilor încheiat la data de 30.06.2015pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 19.05.2015. pdf-icon

 

Raportul administratorilor și auditorului independent 2015

Raportul administratorilor încheiat la 31.21.2014 și raportul auditorului independent 15.04.2015. pdf-icon

 

Bilanț Contabil 2014

Bilanţ pentru anul 2014 perioada 01.01.2014 - 31.12.2014. pdf-icon

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 62/2015

Privind concesionarea către S.C. PIEŢE SIBIU SA a unor imobile terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu,pdf-icon
cu destinatia de piete temporare în cartiere, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal cu legume, fructe şi
flori. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 40/2015

Privind tarifele percepute de S.C. PIETE SIBIU S.A. pentru anul 2015. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 05.03.2015. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 21.01.2015. pdf-icon

 

Friday the 24th.