Acte Normative 2016

 

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Raportul Comitetului de Normalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Pieţe Sibiu S.A. pdf-icon
privind exercițiul financiar 2015

 

Raportul Administratorilor

Raportul administratorilor încheiat la data de 30.06.2016pdf-icon

 

Procese Verbale AGA

Procese verbale ale sedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 18.10.2016pdf-icon

 

Raportul Auditorului Independent

Raportul auditorului independent încheiat la data de 03.05.2016pdf-icon

 

Bilanț Contabil 2015

Bilanţ pentru anul 2015 perioada 01.01.2015 - 31.12.2015. pdf-icon

 

Recipisa Bilanț Contabil 2015

Recipisa Bilanţ pentru anul 2015. pdf-icon

 

Raportul Administratorilor

Raportul administratorilor încheiat la data de 31.12.2015pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 19.05.2016. pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 07.01.2016. pdf-icon

 

Friday the 24th.