Acte Normative 2017

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 26.10.2017.pdf-icon

 

HCL 195/2017

HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2017pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 25.09.2017.pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 21.08.2017.pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 10.08.2017.pdf-icon

 

Proces Verbal CA

Proces verbal al sedinţei Consiliului de Admnistrație al S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 02.08.2017.pdf-icon

 

Scrisoare de așteptări

Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al PIEȚE SIBIU SApdf-icon

 

Raportul Administratorilor

Raportul administratorilor încheiat la 30.06.2017.pdf-icon

 

Bilanț Contabil 2017

Bilanţ pentru anul 2017 perioada 01.01.2017 - 30.06.2017.pdf-icon

 

Bilanț Contabil 2016

Bilanţ pentru anul 2016 perioada 01.01.2016 - 31.12.2016.pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 26.05.2017.pdf-icon

 

Proces Verbal AGA

Proces verbal al sedinţei Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din data de 20.04.2017.pdf-icon

 

Raportul Administratorilor

Raportul administratorilor incheiat la 31.12.2016.pdf-icon

 

Raportul auditorului independent

Raportul auditorului independent.pdf-icon

 

Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație

Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.pdf-icon

 

Procese Verbale AGA

Procese verbale ale sedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Pieţe Sibiu S.A. din zilele de 13.04.2017 și pdf-icon
19.04.2017. 

 

Thursday the 23rd.